NIEUWSBRIEF 2013

Sinds 2006 bezorgt het bestuur van IJswegencentrale Sloten eind november/begin december een nieuwsbrief waarin wordt uitgelegd waar de IJWC hier ter plaatse voor staat en wat de activiteiten zijn. Ook dit jaar is dat niet anders. Onderstaand de allerlaatste nieuwsbrief die dit keer in kleur verscheen en huis-aan-huis in Sloten werd bezorgd.

Nieuwsbrief_IJWCS_2013.pdf