WAT DOET DE IJWC?

 

Wat doen de IJswegencentrales in Fryslân?

De 22 ijswegencentrales in de provincie Fryslân verenigd in De Friesche IJsbond vormen te-zamen een organisatie die zich ten doel stelt het recreatieve schaatsen te bevorderen. Dit geschiedt in hoofdzaak door het aanleggen en onderhouden van veilige ijsroutes op de water-wegen en door het organiseren van toertochten.  

Als het flink gaat vriezen, zijn overal in de provincie vrijwilligers van de ijswegencentrales paraat om de dikte van het ijs te meten en de kwaliteit en de draagkracht ervan te beoor-delen. Zodra het ijs voldoende betrouwbaar is, worden de banen uitgezet. Waar nodig worden wakken en zwakke plekken in het ijs afgezet en bebakend. Bewegwijzering wordt geplaatst. Zo-nodig worden de banen geveegd en klún-plaatsen aangelegd.  

Om het toeristisch schaatsen te bevorderen worden schaatstoertochten georganiseerd.

De routes worden bewegwijzerd en EHBO-en contrôleposten worden uitgezet. Aan de deel-nemers die de tocht volbrengen, wordt als be-wijs daarvan een medaille uitgereikt.

De Friesche IJsbond coördineert of bemiddelt daar waar het organiseren van verschillende tochten conflictsituaties kan opleveren. 

De Friesche IJsbond werkt samen met de K.N.S.B. en de VVV Sneek. Dat komt tot uiting in de landelijke uitgave van een ‘Schaats-toertochtwijzer’ en informatie op o.a. Teletekst over alle tochten die door of onder auspiciën van de ijswegencentrales worden gehouden. In landelijk verband functioneert De Friesche IJsbond als dé organisatie ‘ter bevordering van het schaatstoerisme’ in Fryslân.

De Friesche IJsbond en de ijswegencentrales waken daarnaast over de algemene belangen van het schaatstoerisme, zoals bij verande-ringen in de infrastructuur (creëren en behou-den van doorgaande routes, voldoende hoogte onder bruggen, aanleg van klúnvoorzieningen.