OUDERE NIEUWSBRIEVEN

Sinds 2006 bezorgt het bestuur van IJswegencentrale Sloten eind november/begin december een nieuwsbrief waarin wordt uitgelegd waar de IJWC hier ter plaatse voor staat en wat de activiteiten zijn.

Onderstaand kunt u de edities van 2006 t/m 2012 nog eens doornemen. In 2010 is er geen nieuwsbrief verschenen i.v.m. ziekte van de samensteller.

 

Nieuwsbrief_IJWC2006.pdf

Nieuwsbrief_IJWC2007.pdf

Nieuwsbrief_IJWC2008.pdf

Nieuwsbrief_IJWC2009.pdf

Nieuwsbrief_IJWC2011.pdf

Nieuwsbrief_IJWC2012.pdf

Nieuwsbrief_IJWCS_2013.pdf