RABO LEDENSPONSORING

Beste schaatsvriend(in),

Met de actie Rabo Ledensponsoring kunnen leden van de bank € 5,- weggeven aan een vereniging, stichting of instelling. Dit kost de leden natuurlijk niks.

Vanaf nu t/m de maand december kunnen de ca. 12.000 leden van de RABObank Zuidwest Friesland hun stem uitbrengen via haar website.

Ook in het ledenmagazine ‘Dichterbij‘ van de RABO, dat eind november uitkomt, wordt er aandacht aan besteed.

In januari worden de stemmen verwerkt. Het aantal stemmen op onze stichting bepaalt het bedrag dat wordt ontvangen.

Stichting IJswegencentrale Sloten stelt zich ten doel stelt het recreatieve schaatsen te bevorderen. Dit gebeurt in hoofdzaak door het aanleggen en onderhouden van veilige ijsroutes op de waterwegen in en rondom Sloten en door het organiseren van toertochten. Zij weet zich verzekerd van de medewerking van heel veel vrijwilligers uit Sloten.

Steun ons omdat wij alleen inkomsten hebben via de verkoop van insignes en evt. een toertocht (de laatste 15 jaar was dat er maar één tocht).Uitgaven hebben we via brandstof machines, een minimale gemeentelijke subsidie, verzekeringen, stalling en FIJB-contributie.Al met al te weinig inkomsten om gelukkig van te worden.

Stem daarom op ons!

Ga naar de website:

https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/sneek-zwf/forms/stembiljet_rabo_ledensponsoring_formulier

(U kunt dit ook kopiëren en rechtstreeks in uw internetbrowser plakken)

U komt dan uit bij: Stembiljet Rabo Ledensponsoring.

Vul vervolgens het formulier volledig in.

De code van Stichting IJswegencentrale is: RLS_132

  

Alvast hartelijk dank voor uw welwillende medewerking.

Namens het bestuur van IJswegencentrale Sloten,

 

G. Stegenga (secr.)