THEUN VAN DER SLUIS ?

OUD IJ.W.C.-BESTUURSLID THEUN VAN DER SLUIS OVERLEDEN

Theun van der Sluis (rechts) in gesprek met Sip Reekers tijdens de IJ.W.C.-jaarvergadering van 9 januari 2004 (foto: Gerben Stegenga).

Op 11 februari jl. is oud-bestuurslid Theun van der Sluis van IJswegencentrale Sloten op 69-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek.

Na 18 jaar algemeen bestuurslid te zijn geweest, nam Theun op 9 januari 2004 afscheid.

Theun was vooral ‘ferneamd’ om zijn activiteiten op het ijs als er een baan uitgezet moest worden. Met een paar geweldige klappen wist hij altijd het stootijzer door het ijs te meppen. Hij liet het ook wel eens aan een ander over maar niemand had de power die Theun had. ‘Jou mar wer werom dat stjitizer, it wurdt mei jimme dochs neat’ was steevast zijn commentaar.

Ook als er winter kwam, nam Theun altijd snel een kijkje bij de brug. Ontwaarde hij eenden tijdens de vorstperiode die daar hun toevlucht zochten, dan was het al gauw: ‘dy einen moatte wy der daliks útjaaie, oars kinne wy it wol ferjitte’. Theun wilde meteen tot actie overgaan en was geen persoon die alles maar wat gelaten over zich heen liet komen.

IJswegencentrale Sloten is hem veel dank verschuldigd en wenst Tetsje en Iebe veel sterkte toe in deze verdrietige periode.